Ücretsiz SSL Nedir?

Ücretsiz SSL Nedir?

Ücretsiz SSL Nedir?

SSL

Web sitelerini güvenli hale getirmek isteyen kullanıcılar, ücretsiz SSL nedir? Konulu araştırmalar yapabilir, sunucu işlemleri için ekonomik koşullar oluşturabilirler. Google Chrome gibi popüler tarayıcıların 2018 yılında almış olduğu kararlar nedeniyle, SSL (Secure Socket Layer) güvenli soket katmanı kullanan web sitelerini güvenli olarak işaretlemeye başlamışlardır.

Bu da güvenlik gereksinimlerine ihtiyaç duyan web sitesi ziyaretçisini doğrudan etkiler. Bu tarihten sonra daha bir önemli hale gelen SSL güvenlik soket kullanımı, sunucu tercihine göre ücretli veya ücretsiz kullanılabilir.

SSL güvenli soket kullanımının ücretli veya ücretsiz oluşu, arama motorlarının sıralamasına doğrudan etkilemez. Ancak ücretsiz kullanımlarda süre kısıtlamasının olması ve süre bitiminde bazı kesintilerin oluşması site güvenirliğini etkiler. Bu da ziyaretçi davranışlarını etkileyebilir.

Ücretsiz SSL’in Özellikleri

Ücretsiz SSL sertifikası da, ücretli olanlarla aynı güvenlik düzeyine sahiptir. Bu durum web sitesinin giriş adresinde https ile birlikte kilit ikonunun görünmesini sağlar.

Ücretsiz SSL sertifikası;

  • En fazla 90 gün geçerli olup, her süre bitiminde tekrar alınmasını gerektirir.
  • Küçük çaplı web siteleri ve bloglar gibi, ziyaretçilerden TC kimlik no, kredi kartı numarası gibi işlem gerektirmeyen sunucular için uygundur.
  • Ücretsiz SSL sertifikaları, DV- Domain Validaiton olarak tanımlanan domain doğrulama SSL türünden olup, web sitesinin yalnızca alan adının geçerliliğini doğrular.
  • Birden fazla alan adı ve Wildcard denen alt alan adları için de ücretsiz SSL alınıp kullanılabilir.

Gibi özellikler taşır. Ücretli SSL sertifikalarında müşteri desteği bulunurken, ücretli SSL sertifikalarında bu türden destek sağlanmaz. Bu nedenle ücretsiz SSL sertifikalarından faydalanan kullanıcıların, bazı sorunlara karşı kişisel önlemler alması gerekir.

SSL

Ücretsiz SSL Sertifikası Nasıl Alınır?

Global anlamda faaliyet gösteren Let’s Encrypt, CAcert, SSL for free, Sectigo gibi platformlardan ücretsiz SSL sertifikası alınabileceği gibi, alt yapısını güçlendirmiş olan bazı hosting firmalarından da ücretsiz SSL sertifikası alınabilir. Ücretsiz SSL sağlayıcısı Let’s Encrypt ürünler incelendiğinde, bu türden hizmet için 3 aylık periyotlarla sertifika dağılımı gerçekleştirdiği görülür.

Bu firma ücretsiz SSL dağılımlarında, kurum doğrulama ve genişletilmiş doğrulama desteği sunmaz. Aynı zamanda bu firmanın bir web sitesinin hangi kuruma ait olduğunu ve kurumun resmi geçerliliğini de araştırmadığı görülür. Ücretsiz SSL sertifikası dağıtan Let’s Encrypt, ürün alımlarında yapılan üç hatadan sonra kullanıcıya 24 saat sınırlama getirir. Bu süreç içerisinde ise, siteniz arama motorlarında güvenli değil uyarısı ile işaretlenir.

Wildcard denen birden fazla alan adını kapsayan SSL türü içinde ücretsiz sertifika üreten firma, sadece alan adının kime ait olduğunun bilgisini teyit ederek web sitesini güvenli olarak işaretlediği için, birçok sertifika üreticisi tarafından eleştirilmiştir. Bu konuda yeterli bilgiye sahip olmayan web ziyaretçilerini de bazen zor durumda bırakabilir.

Ücretsiz SLL’nin Avantajları

Bütçesi sınırlı olan web siteleri ve bloklar, herhangi bir ücret ödemeden hizmet sağlayan firmanın imkanlarına göre 90 gün boyunca sitelerini güvenli olarak işaretleyebilirler. Kurum doğrulama ve genişletilmiş doğrulamaya ihtiyaç duyulmadığından, kısa sürede sertifika oluşturulabilir.

Ücretsiz SSL edinen web siteleri ve bloklar, süre bitiminde ek bir ücret ödemeden sertifikalarını yenileyebilir. Hiç SSL sertifikası bulunmayan sitelere göre, ücretsiz SSL kullanan siteler arama motorlarında daha üst sıralarda yer alırlar. Bu sayede ziyaretçi sayısında da önemli oranda artış sağlanır.

Ücretsiz SSL’nin Dezavantajları

Ücretsiz SSL sertifikaları ile sadece alan adının geçerliliği doğrulanır. Bu yöntemle de SSL ile bilgiler şifrelenebilir, fakat başvuru sahibinin şirket bilgileri kontrol edilmediğinden bazı ziyaretçi davranışlarını olumsuz yönde etkiler.

Ücretsiz SSL doğrulama seviyesi bakımından en basit araştırma düzeyine sahip olan ücretsiz SSL sertifikaları, firma güvenirliğini gereği gibi karşılayamaz. Ücretsiz SSL kurulumu ve kullanımı için hizmet sağlayan firmalar teknik destek yardımında bulunmazlar. Bunun için web yöneticisi ya kendi bilgi birikimini bu amaçla kullanmak, ya da dışarıdan teknik destek sağlamak durumundadır.

Ücretsiz SSL İle Ücretli SSL Arasındaki Farklar

Ücretsiz SSL ile ücretli SSL karşılaştırıldığında iki temel farklılık görülür. Bunlardan birincisi SSL sertifikasının türüdür. Ücretsiz SSL, yalnızca domain doğrulama denen DV SSL türünden ihtiyaçlara cevap verir. Ücretli SSL’de ise, hem DV SSL, OV SSL, EV SSL gibi sertifika gereksinimlerine cevap verebilir.

Ücretli ve ücretsiz SSL’ler arasında ki ikinci farklılık ise, doğrulama seviyesidir. Ücretsiz SSL sertifikası web sitesinin WHOIS bilgilerine bakarak doğrulama yaparken, ücretli SSL sertifikası genişletilmiş doğrulama yöntemini kullanır. Ücretli SSL kullanımı arama motorlarına kilit ikonu ve http olarak yansıtılırken, ücretli SSL kullanımı adres çubuğu yeşile dönüştürülerek arama motorlarına yansıtılır.