Windows Server Üzerinde Active Directory Nasıl Kurulur?

Windows Server Üzerinde Active Directory Nasıl Kurulur?

Windows Server Üzerinde Active Directory Nasıl Kurulur?

windows server

Windows server üzerinde active directory nasıl kurulur? Windows Server üzerinde Active Directory'nin (AD) önemi, bir organizasyonun ağ kaynaklarını merkezi bir şekilde yönetme, güvenliği sağlama ve iş süreçlerini optimize etme yeteneğinden kaynaklanır.

Microsoft tarafından geliştirilen, bazı temel bileşenleri ve fonksiyonları bir arada sunan dizin hizmetidir. Bunun için kurulum işlem adımlarına göre kurulumların tamamlanmasını sağlıyor. İşlem adımları ile tüm kullanıcılar, Active Directory kurulumunu yapar ve doğrulama işlemi sonrasında tüm fonksiyonları kullanmaya başlayabilir.

Active Directory Kurulum Adımları

Windows Server üzerinde Active Directory (AD) kurmak için gerekli olan tüm adımlar, 12 aşama olarak gösteriliyor. Kurulum adımları, Windows Server 2016 ve 2019 gibi modern sürümler için geçerlidir.

 • Sunucuya Giriş Yapın
 • Server Manager'ı Açın
 • "Add Roles and Features" Sihirbazını Başlatın
 • Sihirbazı Kullanarak İlerle
 • Active Directory Domain Services Rolünü Ekle
 • Gerekli Özellikleri Yükleyin
 • AD DS'yi Yapılandırın
 • Yeni Bir Forest (Orman) Oluşturun
 • Orman ve Etki Alanı Denetleyicisi Yapılandırması
 • AD DS Yapılandırma Yolu
 • Sunucuyu Yeniden Başlatın
 • AD DS Kurulumunu Doğrulayın

Bu adımları izleyerek Windows Server üzerinde Active Directory kurulumu sorunsuz olarak tamamlanır ve kullanılmaya başlanır.

Windows Server Üzerinde Active Directory Nedir?

Windows Server üzerinde Active Directory (AD), Microsoft tarafından geliştirilen bir dizin hizmetidir. AD, ağ kaynaklarını (kullanıcılar, bilgisayarlar, yazıcılar, gruplar vb.) merkezi bir yönetim yapısında düzenlemek ve yönetmek için kullanılır. Dizin hizmetleri, kullanıcı hesapları, bilgisayarlar, gruplar ve diğer ağlar hakkındaki bilgileri depolar ve yönetir.

Sunucular üzerinde kimlik doğrulama ve yetkilendirme işlemlerinin yapılmasını sağlar. Bileşenleri ile hangi tür nesnelerin, hangi niteliklere sahip olacağını belirlemektedir. Windows Server üzerinde active directory ağdaki kullanıcılar ve bilgisayarlar için güvenlik ve yönetim ayarlarını merkezi olarak yönetmek ve uygulamak için kullanılır.

windows server

Active Directory Kurulumu

Windows Server üzerinde Active Directory (AD) kurulumu yapılır. İlk işlem sunucuya yönetici hesabı ile giriş yapmaktır. Sonra, server manager açılır ve manage bölümündeki, “add roles and features” seçeneği tıklanır. Before you begin ekranınki “netx” butonu seçilir ve ınstallation type ekranındaki adımlar kullanılır. Server roles ekranında, active drectroy domain services işaretlenir. Add features butonu ile işlemler devam ettirilir.

Confimation ekranındaki yapılandırma işlemi onaylanır ve ınstall butonu ile devam edilir. Kurulumu işlemi tamamlandıktan sonra Server Manager ekranında AD rolü yapılandırma işlemlerinin yapılması gerekir. Tüm kurulum adımları tamamlandıktan sonra sunucu yeniden başlatılır. Sunucu açıldıktan sonra “active directory useres and computers” aracı kullanılarak doğrulama işlemi yapılır. Bu işlem adımları, kurulumun tamamlanmasını sağlar.

Windows Server Üzerinde Active Directory Önemi

Windows Server üzerinde Active Directory, organizasyonların ağlarını daha güvenli, yönetilebilir ve verimli hale getirmelerine yardımcı olan kritik bir bileşendir. Merkezi yönetim, güvenlik, ölçeklenebilirlik, iş süreçlerinin optimizasyonu ve uygulama entegrasyonu gibi pek çok avantaj sunar. Bu nedenle, AD'nin doğru şekilde kurulması ve yönetilmesi, organizasyonların BT altyapısının başarısı için hayati öneme sahiptir.

Active Directory Bileşenleri

Active Directory, Microsoft tarafından geliştirilen dizin hizmetidir ve Windows tabanlı sunucularda, merkezi yönetim sisteminin kullanılmasını sağlar. Yönetilen kaynaklar arasında, bilgisayar hesapları, kullanıcı hesapları, dosya paylaşımları, yazıcılar ve diğer ağ kaynakları yer alıyor. Depolama, yönetim ve güvenlik bileşenleri ile kullanıcıların, sunucu üzerinde ihtiyaç duyulan tüm işlemleri yapmalarını sağlıyor.